Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer

Stillingsopslag: 2 graverstillinger i Døstrup og Mjolden kirker

For begge sogne gælder:

Kirkelivet i Døstrup-Mjolden Pastorat er kendetegnet ved, at man som deltager eller besøgende føler sig velkommen og set. Det gælder ved gudstjenester og arrangementer i kirken og det gælder på kirkegården som et vigtigt sted for dem, der sørger og savner. Dette betyder, at ansatte og frivillige ved Mjolden Kirke og Døstrup Kirke alle opfatter sig som ansvarlige og som kirkens ansigt udadtil. Kirkerne i Døstrup-Mjolden Pastorat rækker ud mod menighederne i en fin balance mellem fornyelse og tradition. At være kirke er en fælles opgave, som de nye gravere er en vigtig del af.

Menighedsrådene og Ian Ørtenblad, sognepræst i Døstrup-Mjolden Pastorat

Døstrup Kirke søger graver

Stillingen er ledig pr. 1. april 2020 og ønskes besat snarest derefter.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Administrativt arbejde i forbindelse vedligeholdelsesaftaler mv.
 • Manuel ringning med kirkeklokker (Automatisk ringning forventes installeret i løbet af 21/22).

Vi forventer, at du:

 • Har en fleksibel tilgang til arbejdet og arbejdstiden.
 • Har lyst til at samarbejde og finde fælles løsninger.
 • Kan lide at arbejde udendørs uanset vejret.
 • Har kendsskab til it.
 • Kan bevare roen og overblikket også i pressede situationer.
 • Har lyst til at være en del af Kirkens arbejde. Og er hjælpsom og imødekommende overfor alle brugere af kirke og kirkegård.

Ansættelse sker ved Døstrup Sogns Menighedsråd beliggende Genforeningsvej 10, Døstrup, 6780 Skærbæk. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er der et samarbejde omkring vikariering for graveren ved Mjolden Kirke.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgere uden gartnerisk uddannelse inplaceres i løngruppe 1.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr.294.315,23 kr. For Hovedstaden årligt kr. 298.616,87 kr. (nutidskroner).

Ansøgere med gartnerisk uddannelse inplaceres i løngruppe 2.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr. For Hovedstaden årligt kr. 315.452,54 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Formand Jane Nissen på telefonnummer 25 13 53 49 (efter kl 17) mail 9048@sogn.dk eller Næstformand Ragnhild Dixen på telefonnummer 23 49 23 63

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

Døstrup Meninghedsråd v./Jane Nissen, Smedevej 19, 6780 Skærbæk eller
på mail til 9048@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. februar 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes den 28. februar i Døstrup Præstegård, Bygaden 37, 6780 Skærbæk. Menighedsrådet ønsker at indhente referencer.

Nedenfor opslag for Mjolden kirke

Mjolden Kirke søger graver

Stillingen er ledig pr. 1. april 2020 og ønskes besat snarest derefter.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Administrativt arbejde i forbindelse vedligeholdelsesaftaler mv.
 • Manuel ringning med kirkeklokker (Automatisk ringning forventes installeret i løbet af 21/22).

Vi forventer, at du:

 • Har en fleksibel tilgang til arbejdet og arbejdstiden.
 • Har lyst til at samarbejde og finde fælles løsninger.
 • Kan lide at arbejde udendørs uanset vejret.
 • Har kendsskab til it.
 • Kan bevare roen og overblikket også i pressede situationer.
 • Har lyst til at være en del af Kirkens arbejde. Og er hjælpsom og imødekommende overfor alle brugere af kirke og kirkegård.

Ansættelse sker ved Mjolden Sogns Menighedsråd beliggende Præstegårdsvej 51, Mjolden, 6780 Skærbæk.. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er der et samarbejde omkring vikariering for graveren ved Døstrup Kirke.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgere uden gartnerisk uddannelse inplaceres i løngruppe 1.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr.294.315,23 kr. For Hovedstaden årligt kr. 298.616,87 kr. (nutidskroner).

Ansøgere med gartnerisk uddannelse inplaceres i løngruppe 2.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr. For Hovedstaden årligt kr. 315.452,54 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Formand Lau Nørgaard på telefonnummer 74754590/29213225 /mail 9049@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

Mjolden Menighedsråd v/Lau Nørgaard, Kristen Koldsvej 2, Forballum, 6780 Skærbæk eller på mail til 9049@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. februar 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes den 28. februar.

Menighedsrådet ønsker at indhente referencer.