Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer

Herreværelset

Herreværelset – så er der serveret!

Som skitseret i sidste kirkeblad er der nu nedsat et herreværelseråd bestående af Broder Johansen fra Forballum, Jens Anker Clausen fra Ottersbøl, Kristian Jakobsen fra Døstrup og Jeppe Knudsen fra Drengsted plus sognepræsten. Så nu bliver dørene slået op til Herreværelset i konfirmandstuen i Døstrup Præstegård til frokost, hvor alle mænd i alle aldre fra begge sogne er meget velkomne. Så der inviteres hermed til herrefrokost onsdag d. 4. oktober kl. 12.00 (tilmelding senest mandag d. 2. oktober) og onsdag d. 15. november (tilmelding senest mandag d. 13.november). Det varer en times tid og tilmelding kan foretages til alle medlemmer af herreværelserådet (se nedenfor). Det koster kr. 30,- for frokost inklusiv øl og vand og der betales på dagen. Vi glæder os til at se jer mænd og håber på god opbakning. Venlig hilsen herreværelserådet

Broder Johansen, 7475 4259
Jens Anker Clausen, 7475 2964
Kristian Jakobsen, 7475 4209
Jeppe Knudsen, 4035 8645
Ian Ørtenblad, 7475 4106