Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer 
Lysgudstjeneste i Døstrup Kirke
Når februar begynder og mørket tager af, er det tid til kyndelmisse og lysgudstjeneste, nemlig fredag d. 2. februar kl. 17.00 i Døstrup Kirke. Børn, der sammen med konfirmanderne vil være med til at bære lys ind, må meget gerne give besked til Ian (7475 4106 / 3024 1014 eller via facebook). Der vil være mulighed for at tænde lys i kirkens lyskors og medbring gerne gamle lysestumper, der gives videre til Kirkens Korshær! Alle er meget velkomne til en lys og varm gudstjeneste!
 
Salmesangsgudstjeneste i Mjolden Kirke
Søndag d. 4. februar kl. 10.30 holdes der som noget nyt salmesangsgudstjeneste i Mjolden Kirke. Det bliver salmerne, gamle som nye, der fører os igennem gudstjenesten, der kommer til at foregå i to tematiske buer, morgen-dag-aften og fødsel-liv-død. Man kan måske ikke synge sig gennem livet, men man kan i hvert fald synge sig gennem en gudstjeneste! Der vil være rundstykker og kaffe i våbenhuset fra kl. 10.00. Alle er meget velkomne.


Døstrup Kirkebio – magter vi at lære af historien?
Tirsdag d. 6. februar kl. 19.00 afrunder Døstrup Kirkebio sæsonen med en tankevækkende, tysk film fra 2022, der handler om Wannsee-konferencen, der blev holdt i en pragtvilla tæt på Berlin i 1942. Deltagerne var topnazister og målet med deres møde var at planlægge, hvordan de mange millioner jøder i Europa skulle udryddes. Mødets deltagere er blevet kaldt holocausts arkitekter. Der blev ved mødet taget referat af samtalen, så filmen bygger i høj grad på virkelige begivenheder og skræmmer ved den meget praktiske tilgang, der lægges for dagen. Måske nogen vil tænke, om vi ikke har set film nok fra den tid? Og her er svaret desværre nej, som Deres filmudvælger ser det. I en verden, hvor der opildnes til had mod befolkningsgrupper, hvor -ismer og polarisering truer, er det nødvendigt at blive mindet om, hvor galt det kan gå, når vi mennesker bruger al vores kløgt i det ondes tjeneste. I Tyskland er det netop blevet afdækket, at en lille gruppe højrefløjspolitikere sidste efterår mødtes i en villa i Potsdam ved Berlin, hvor det blev drøftet, hvorledes uønskede dele af befolkningen kunne sendes ud af landet, remigreres. Mødet i Potsdam er blevet sammenlignet med mødet i Wannsee og har ført til massive demonstrationer over hele Tysklandet under mottoet "Nie wieder ist jetzt". Så vi slutter sæsonen med aktuel alvor og som altid er der popcorn og vin, kaffe og kage i pausen. Fri entré og alle er meget velkomne!
 
Herreværelset – sidste gang i denne sæson
Onsdag d. 21. februar kl. 12.00 slås dørene op i Herreværelset til sidste runde i denne sæson, når mænd i alle aldre fra begge sogne indbydes til herrefrokost i konfirmandstuen i Døstrup. Frokosten varer en times tid og koster kr. 30,- inklusiv øl og vand og der betales på dagen. Tilmelding senest mandag d. 19. februar foretages til et medlem af herreværelserådet.
Venlig hilsen herreværelserådet
 
Jens Anker Clausen, 2749 8380
Kristian Jakobsen, 7475 4209
Broder Johansen, 2667 3788
Jeppe Knudsen, 4035 8645
Ian Ørtenblad, 7475 4106
 
 
Hilsen fra Døstrup Flagerlaug
Så har Døstrup Flagerlaug holdt møde og fordelt alle flagdagene i kalenderåret 2024, så en stor tak skal lyde til alle, der er med til at hejse flaget i vor by. Velkommen til de nye og tak til de gamle! En særlig tak skal lyde til Orla og Bjarne, der flager ved alle begravelser og bryllupper. Venlig hilsen oldermanden