Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer

Arrangementer:

Biskoppen fortæller om kirkegårdskultur
Torsdag d. 13. september kl. 19.00 holder Ribe Stifts biskop Elof Westergaard foredrag i Mjolden Kirke. Biskoppen er også formand for Foreningen for Kirkegårdskultur og det er netop kirkegården, der er aftenens emne; derfor indledes aftenen også ude på kirkegården inden selve foredraget i kirken. Spørgsmålet er, hvordan kirkegårdene skal udvikle sig i fremtiden, hvor der sker mange forandringer i begravelsesformerne og hvor færre bliver kistebegravet. Skal udløbne gravsteder blive stående eller lægges ud som græs? Menighedsrådene ved både Mjolden Kirke og Døstrup Kirke arbejder med disse spørgsmål og aftenens foredrag giver mulighed for i fællesskab at blive klogere og for at flere kan komme med deres mening. Der serveres kaffe undervejs og alle er meget velkomne.

Sogneudflugt for børn til Givskud Zoo
Som noget ganske nyt er Mjolden Sogn og Døstrup Sogn gået sammen om at invitere børnefamilier på sogneudflugt, nemlig lørdag d. 15. september med afgang fra Mjolden Kirke kl. 7.50 og fra Døstrup Kirke kl. 8.00. Turen går til Givskud Zoo og på vejen besøger vi Jelling Kirke og Jelling-stenen. I Givskud Zoo skal vi se alle dyrene og får også en zoo-guide med os i bussen. Prisen er kr. 50,- per deltager, barn som voksen – dog max. 200,- per familie; prisen dækker hele dagen med frokost. Vi er hjemme igen kl. 18.00 i Døstrup og kl. 18.10 i Mjolden og håber på en god dag, hvor sognenes børn kan lære hinanden bedre at kende! Venlig hilsen planlægningsudvalget

Tilmelding kan foretages til alle medlemmer af planlægningsudvalget:

Marie Aabling fra Drengsted, 6173 4477
Maria Rasmussen fra Mjolden, 6049 0743
Jane Nissen fra Vinum, 2513 5349
Ian Ørtenblad fra Døstrup, 7475 4106


Høstgudstjeneste for børn
Søndag d. 16. september kl. 10.00 holdes der høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kirke. Efter denne gudstjeneste er der sodavand, frugt og kaffe i Café Laurentius, hvor høsten bortauktioneres. Og skulle der være børn, der har lyst til at bære frugt eller grønt ind ved gudstjenestens begyndelse, er det både velkomment og frivilligt. Og selvom gudstjenesten er tilrettelagt for børn og børnefamilier, er alle selvsagt meget velkomne uanset alder. Der samles ind ved denne gudstjeneste.


Sogneudflugt for voksne til Rendsburg
Så er bussen fuld, når der lørdag d. 22. september afholdes sogneudflugt, hvor turen går til Rendsburg, til kunst i Carlshütte og Det Jødiske Museum. Pas medbringes. Der er afgang kl. 8.50 fra Mjolden Kirke og kl. 9.00 fra Døstrup Kirke og hjemkomst kl. 17.50 i Døstrup og kl. 18.00 i Mjolden. Vi glæder os til en god og oplevelsesrig dag. Udflugtsudvalget

Døstrup Kirkebio – om politik og magt 1
Så byder Døstrup Kirkebio på to gode film, der handler om, hvordan mennesker i politiske sammenhænge kan kæmpe om magten med alle midler – også på bekostning af andre mennesker. Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.30 (bemærk tidspunktet) vises den engelske komedie ”Stalins død” fra 2017af den skotske instruktør Armando Iannucci. Filmen er politisk satire og viser på underholdende og tankevækkende vis den nærmeste tid efter Stalins død og den magtkamp, der udspiller sig. Da filmen skulle have premiere i Rusland blev den få dage før forbudt af kulturministeren!

Herreværelset byder atter ind!
Så begynder efteråret og dermed slår Herreværelset atter dørene op til en stund med lystig snak og godt samvær. Således indbydes der til frokost i Herreværelset i konfirmandstuen onsdag d. 3. oktober og onsdag d. 7. november. Begge gange er det kl. 12.00 med tilmelding senest mandagen før. Det varer en times tid og tilmelding kan foretages til et medlem af herreværelserådet (se nedenfor). Det koster kr. 30,- for frokost inklusiv øl og vand og der betales på dagen, hvor alle mænd i alle aldre fra begge sogne er meget velkomne. Venlig hilsen herreværelserådet

Broder Johansen, 7475 4259
Jens Anker Clausen, 7475 2964
Kristian Jakobsen, 7475 4209
Jeppe Knudsen, 4035 8645
Ian Ørtenblad, 7475 4106


Høstgudstjenester for voksne
Søndag d. 14. oktober kl. 10.00 holdes der høstgudstjeneste for voksne i Mjolden Kirke og i år er det med spillemandsmusik, nemlig Katrine Harboe og Jens Drewsen. Efter gudstjeneste er der the, kaffe og gammeldags æblekage. Høstgudstjenesten er ikke kun for landmænd, men for enhver, der har noget at takke for og som ikke opfatter det gode i deres liv som en selvfølge. Der samles ind ved denne gudstjeneste.


Alle helgens dag med lystænding
Når det er er alle helgens dag, så er det ikke – trods navnet – helgener vi mindes og tænker på. For alle helgens dag er dagen, hvor vi mindes vore kære, dem, vi ikke har blandt os mere, men som har været med til at gøre en forskel i vores liv. Det er en dag, hvor vort savn godt må fyldt. Så alle helgens dag, søndag d. 4. november, vil der i gudstjenesten blive læst navnene højt på dem, der er gået bort i det forgangne år. Dette gælder begge kirker og der vil være mulighed for at tænde et lys i lyskorset for at mindes dem, der har været lys i vore liv, og således er det en gudstjeneste for alle, der har mistet og for alle, der tænker over livet og døden.


Første Verdenskrig 1918-2018
Det er i november 100 år siden, at Første Verdenskrig lykkeligvis endte, selvom virkningerne af den har været mærkbare siden. I vores del af landet medførte denne krig, at ca. 30.000 nordslesvigere blev sendt i krig, hvoraf ca. 5.000 mistede livet, heraf mænd fra både Mjolden Sogn og Døstrup Sogn, som mindetavlerne i kirkerne ikke lader os glemme. Derfor vil vi søndag d. 11. november i forbindelse med gudstjenesterne mindes de døde fra vore sogne og der vil som i for fire år siden blive ophængt kranse ved tavlerne. Er der pårørende til de faldne, der agter at deltage, hører jeg det meget gerne inden. Maleriet her er malet af britiske Paul Nash, der selv deltog i krigen. Ian

Døstrup Kirkebio – om politik og magt 2
Torsdag d. 15. november kl. 19.00 (bemærk tidspunktet) vises den tyske dokumentarfilm ”Et tysk liv” fra 2016. I filmen fortæller den 103-årige Brunhilde Pomsel om sit liv og især om den tid, hvor hun arbejdede for nazisterne. Brunhilde Pomsel var fra 1942 og til de sidste krigsdage i 1945 personlig sekretær og stenograf for propagandaminister Joseph Goebbels og leverer dermed et ganske særligt vidnesbyrd. Spørgsmålet er, hvor meget den såkaldt almindelige tysker vidste om grusomhederne og også, hvad man selv ville have gjort i samme situation. En grum og nødvendig film. I pauserne serveres kaffe, vin og popcorn. Det koster ikke noget og alle er velkomne i Døstrup Kirkebio til et par gode aftener, der giver stof til eftertanke!


Jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke
Når november sætter ind som den mørke måned, vil der være tændt for faklerne ved Mjolden Kirke, når der atter er jagtgudstjeneste, nemlig mandag d. 19. november kl. 19.00. Der vil som altid blive blæst dygtigt og underholdende på jagthorn og hvis det lader sig gøre, vil der være vildtparade uden for kirken. Før gudstjenesten kan børn og andre stå med fakler (i så fald, kom gerne kl. 18.40) og efter gudstjenesten serveres der gule ærter i det fri. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!