Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer

Arrangementer:

Sogneudflugt til østkysten – tag med! - NB bussen er fuld!
I år afholdes den fælles sogneudflugt lørdag d. 23. september, hvor turen i anledning af reformationsjubilæet går til Haderslev, fordi reformationen i Danmark begyndte netop der. Byen kaldes Nordens Wittenberg, fordi reformationen i Haderslev blev indført i 1526, det vil sige 10 år tidligere end i resten af landet. Vi skal besøge og høre om Haderslev Domkirke, hvorpå der skal nydes en god frokost i Hejlsminde. Herpå kører vi over Skamlingsbanken til Christiansfeld, der er grundlagt af Brødremenigheden og er udpeget som verdenskulturarv. Her hører vi om byen, hvor reformationen også har sat sine aftryk, inden vi får kaffe og honningkage. Som vi plejer, rundes der af med en kort andagt, inden vi kører hjem. Der er afgang kl. 8.50 fra Mjolden Kirke og kl. 9.00 fra Døstrup Kirke og hjemkomst kl. 17.50 i Døstrup og kl. 18.00 i Mjolden. Prisen er kr. 50,-, der betales ved tilmelding, der foretages til sognepræsten fra d. 1. august. Sæt kryds i kalenderen og se frem til en god dag med oplevelser og fællesskab! Udflugtsudvalget

Høstgudstjenester for store og små
Atter i år holdes der to høstgudstjenester. Den første for børn holdes i Døstrup Kirke søndag den 24. september kl. 10.00 og denne høstgudstjeneste er tilrettelagt for børn og børnefamilier. Efter denne gudstjeneste er der sodavand, frugt og kaffe. Og skulle der være børn, der har lyst til at bære frugt eller grønt ind ved gudstjenestens begyndelse, er det både velkomment og frivilligt. Den næste for voksne holdes i Mjolden Kirke søndagen efter, nemlig d. 1. oktober kl. 10.00 og efter denne gudstjeneste er der the, kaffe og gammeldags æblekage. Høstgudstjenesterne er for alle, der har noget at takke for og som ikke opfatter det gode i deres liv som en selvfølge – og selvom gudstjenesterne er planlagt forskelligt er alle selvsagt meget velkomne begge steder på tværs af alder og sognegrænser!

Folkemøde i Ribe – også for dig!
I forbindelse med markeringen af 500-års jubilæet for reformationen afholder Ribe Stift et folkemøde i Ribe d. 12.-15. oktober, hvor alle sejl er sat til. Folkemødet er således en ganske overvældende buket af foredrag, samtalesaloner, koncerter og musikalske oplevelser. De forskellige ting foregår rundtom i Ribe og alle er velkomne til det hele og tanken er, at folk fra hele stiftet i de dage valfarter til Ribe. Program for dagene ligger i våbenhusene og mere kan læses på www.folkemødeiribe.dk og der skulle være noget for de fleste. Som arrangørerne pointerer, er det ikke kun en historisk begivenhed, der fejres, men hele 500 års reformation, der markeres.


Gudstjeneste i Ribe Domkirke – tag med!
Som en del af det andetsteds omtalte folkemøde i Ribe, holdes der søndag d. 15. oktober kl. 10.00 gudstjeneste i Ribe Domkirke, hvor domprovst Jens Torkild Bak prædiker. Vi arrangerer en fælles deltagelse i denne særlige gudstjeneste, hvortil der er afgang fra Mjolden Kirke kl. 8.50 og fra Døstrup Kirke kl. 9.00. Flere praktiske oplysninger tilflyder de tilmeldte direkte. Tilmelding til Ian på 7475 4106 senest søndag d. 8. oktober. Alle er meget velkomne til en festlig-historisk søndag.

Reformationsgudstjenester hos os
Reformationsjubilæet bliver fejret over hele landet og i mange andre lande, men også i vore egne sognekirker skal det markeres, hvorfor der holdes reformationsgudstjenester i Mjolden Kirke søndag d. 29. oktober kl. 10.30 og i Døstrup Kirke tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00. Her vil der blive sunget salmer af Martin Luther samt den meget smukke salme ”Når du vil” fra 2015 af danske Holger Lissner, hvis salme er blevet en til mange sprog oversat reformationsjubilæumssalme. Prædikenen vil også belyse reformationen historisk-dogmatisk ligesom der vil blive set på reformationens betydning for den måde, vi er kirke og troende på i dag, 500 år efter, hvilket måske gør sig mere gældende, end vi er klar over. Efter gudstjenesterne vil der blive serveret Luther-vin fra Tyskland og Luther-øl fra Ribe Bryghus med lidt knas til. Alle er meget velkomne!

Jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke
Når november sætter ind som den mørke måned, vil der være tændt for faklerne ved Mjolden Kirke, når der atter er jagtgudstjeneste, nemlig mandag d. 13. november kl. 19.00. Der vil som altid blive blæst dygtigt og underholdende på jagthorn og hvis det lader sig gøre, vil der være vildtparade uden for kirken. Før gudstjenesten kan børn og andre stå med fakler (i så fald, kom gerne kl. 18.40) og efter gudstjenesten serveres der gule ærter i det fri. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!