Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer

Arrangementer:

NB - som bekendt må alle offentlige arrangementer indtil videre aflyses
Afsked med graverne
Efter mange års tro tjeneste ved vore to kirker har vores gravere Irene og Henning Schweer besluttet, at det nu er tid til at gå på pension. Dette vil menighedsrådene gerne markere med en afskedsreception i forbindelse med den sidste gudstjeneste, de hver især medvirker i som ansatte.
I Døstrup Kirke søndag den 22. marts kl. 10.30 for Henning
I Mjolden Kirke søndag den 29. marts kl. 10.30 for Irene
Vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at møde op og tage afsked med Irene og Henning.
Menighedsrådene er vært ved et mindre traktement. Menighedsrådene

Rubinkonfirmation i Mjolden Kirke

I Mjolden Sogn har konfirmanderne fra 1980 valgt at mødes 40 år efter at de blev konfirmeret. Således holdes der som noget nyt rubinkonfirmation i Mjolden Kirke søndag d. 26. april kl. 11.00 (bemærk tidspunktet) og ganske bemærkelsesværdigt bliver det hele holdet, der deltager. I denne festlige anledning er der kirkekaffe fra kl. 10.30, så der bliver mulighed for at hilse på rubinkonfirmanderne inden gudstjenesten. Alle er meget velkomne.

Hvededag og bededag i Mjolden Kirke
Bededag fredag d. 8. maj kl. 9.30 serveres der varme hveder og morgenkaffe i våbenhuset i Mjolden Kirke inden gudstjenesten begynder kl. 10.00, hvilket er blevet en god tradition. Bededags kendetegn, bønnen, er en vigtig del af troslivet som den måde, vi kan henvende os til Gud på med vore egne ord og inderste tanker – ligesom vi kan læse, at også Jesus bad til Gud. Alle fra begge sogne er meget velkomne og vil man springe kaffen over og komme direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.


Strikkegudstjeneste i Døstrup Kirke
At strikke går aldrig af mode, men nogle gange er det mere udbredt end andre; og en sådan tid er den, vi har netop nu, hvor mange strikker hjemme eller mødes for at strikke, enten dåbsklude til den lokale kirke eller strømper, der gives til hjemløse via Kirkens Korshær. Og landet over holdes der strikkefestivaler, hvor der nogle gange også holdes strikkegudstjeneste. Og det vil vi også prøve, for også på vor egn er der mange, der strikker, så andre bliver glade, så torsdag d. 14. maj kl. 19.00 inviteres der til strikkegudstjeneste i Døstrup Kirke. Strikketøj kan meget vel medbringes og der kan strikkes undervejs. Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i Café Laurentius, hvor fif og opskrifter kan udveksles. Kirken vil være åben fra kl. 18.30 og alle er meget velkomne uanset om man strikker eller ej.

Orientering om menighedsrådsvalg
Tirsdag d. 15. september 2020 er der valg til menighedsrådet. I forbindelse med dette valg skal det offentlige orienteringsmøde afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.
I Døstrup Kirke afholdes mødet tirsdag den 12. maj kl. 19.30
I Mjolden Kirke afholdes mødet søndag den 17. maj i forlængelsen af gudstjenesten kl. 10.30
Ved møderne vil sognepræst Ian Ørtenblad give en orientering om livets gang i kirken, og menighedsrådsformanden vil give en orientering om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, samt orientere om det kommende menighedsråds opgaver. Regnskab og budget fremlægges. Der vil være en lille kaffepause, hvorefter menighedsrådet orienterer om regler for menighedsrådsvalget og antal af kandidater, der skal vælges på valgforsamlingen d. 15. september 2020. Vi håber, at mange vil møde op og vise interesse for det arbejde, der udføres af vores præst, de ansatte og menighedsrådene i og uden for kirken. Venlig hilsen Lau Nørgaard, formand for Mjolden Menighedsråd og Jane Nissen, formand for Døstrup Menighedsråd.


Folkemøde i Ribe og gudstjenesteudflugt
For at markere Genforeningen afholder Ribe Stift et folkemøde i dagene d. 21.-24. maj, hvor det bliver et overflødighedshorn af spændende og folkelige arrangementer, som der kan læses mere om på folkemødets hjemmeside (folkemødeiribe.dk), hvor man kan bestille billetter. Menighedsrådene har besluttet at bakke op om folkemødet, hvorfor sognenes gudstjenester i de dage er henlagt til Ribe. Der bliver arrangeret fælles kørsel til Ribe, så man kan deltage Kristi himmelfarts dag kl. 13.30, når folketingets formand Henrik Dam Kristensen åbner folkemødet, hvorefter åbningsgudstjenesten er i domkirken kl. 15.00 med deltagelse af biskopperne fra Ribe, Haderslev og Slesvig. Der arrangeres fælles og gratis kørsel til Ribe med afgang fra Mjolden Kirke kl. 12.20 og fra Døstrup Kirke kl. 12.30. Hjemtransporten bliver planlagt ud fra de deltagendes ønsker. Gudstjenesten om torsdagen gør det ud for dette års gudstjenesteudflugt. Tilmelding til sognepræsten senest søndag d. 17. maj. Om søndagen er der tre forskellige gudstjenester, man kan deltage i, domprovsten i domkirken, kirkeministeren i Sct. Catharinæ eller klimagudstjeneste på Ribelund. Vi opfordrer til, at man besøger og støtter folkemødet, også fredag og lørdag. Menighedsrådene og sognepræsten


Foredrag om Genforeningen
Onsdag d. 27. maj kl. 19.00 får Mjolden Kirke besøg af den kendte kirkehistoriker Martin Schwarz Lausten, dr. theol., der i mange år var professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet. Emnet for aftenen er den kirkelige genforening i 1920, der indeholdt både glæder og dramaer. For hvordan kunne en kirke, som i næsten 60 år forinden havde været tysk, med ét blive en del af den danske folkekirke? Hvad med dens styre, gudstjenesteordning, menigheder og præster? Som en gennemgående figur fortælles om Martin Schwarz, først tysk sognepræst, så dansk præst i Burkal fra 1920 - og i øvrigt foredragsholderens morfar. Martin Schwarz Lausten er en dygtig fortæller, der har skrevet en række kirkehistoriske biografier og lærebøger og et syvbinds værk om forholdet mellem jøder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid. Der er kaffe undervejs og mulighed for at bliver klogere på Genforeningen. Alle er meget velkomne.