Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer

KONTAKT:

Sognepræst:
Ian Ørtenblad,
Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.
Aftale om dåb, bryllup, begravelser, besøg i hjemmet eller
på sygehusene sker ved henvendelse til sognepræsten.

Menighedsrådsformænd:

Døstrup: Ragnhild Dixen,
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk,
tlf. 7475 4146 - radixen@bbsyd.dk

Mjolden: Kresten Kragh-Schmidt
Mjolden Færgegård, Randerupvej 130, tlf. 29 68 96 68

Gravere:
Døstrup: Henning Schweer
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266
Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Hjemmesiden udgives af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten.

Webmaster: Kristen Skriver Frandsen [mail om fejl mm]

Menighedsrådene, med ansvarsområder: se her