Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer

KONTAKT:

Sognepræst:
Ian Ørtenblad,
Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.
Aftale om dåb, bryllup, begravelser, besøg i hjemmet eller
på sygehusene sker ved henvendelse til sognepræsten.

Menighedsrådsformænd:

 

Døstrup: Jane Olesen Nissen,
Smedevej 19, Vinum, 6780 Skærbæk,
tlf. 25 13 53 49

e-mail: 9048@sogn.dk

 

MjoldenLau Grøn Nørgaard
Kristen Koldsvej 2, Forballum, 6780 Skærbæk
tlf 74 75 45 90,

e-mail: lau.forballum@hotmail.com

Gravere:

Døstrup: Helga Schmidt Chemnitz
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 24 37 44 11, e-mail:
doestrupkirkegraver@outlook.dk

Mjolden: Helga Schmidt Chemnitz
Præstegårdsvej 51, Mjolden, tlf. 24 37 44 11, e-mail:
mjoldenkirkegraver@outlook.dk

 

Hjemmesiden udgives af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten.

Webmaster: Kristen Skriver Frandsen [mail om fejl mm]

Menighedsrådene, med ansvarsområder: se her