Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådet
Menighedsrådene for Døstrup og Mjolden sogne


.


Menighedsrådet for Døstrup SognFormand:

Jane Olesen Nissen,

Smedevej 19, Vinum

9048@sogn.dk

Tlf 25 13 53 49


Næstformand:

Per Nielsen

Søndervej 12, Døstrup

peranielsen@bbsyd.dk

Tlf: 21 49 16 24


Kontaktperson:

Karla Valentin

Drengstedvej 10, Drengsted

superkarla@ymail.com

Tlf: 26 45 32 32


Kasserer:

Inga Erichsen

Landevejen 73, Døstrup

ingaerichsen@bbsyd.dk

Tlf: 26 78 42 62


Kirkeværge:

Minna Johansen

Lovrupvej 5, Døstrup

minnatorben@gmail.com

Tlf: 53 29 00 33Sognepræst:

Ian Ørtenblad

Bygaden 37, Døstrup

IGMO@KM.DK

Tlf: 30 24 10 14


Kirkegådsvedtægterne for Døstrup Kirkegård
Lau Grøn Nørgaard
Kristen Koldsvej 2, Forballum, 6780 Skærbæk
tlf 74 75 45 90,

e-mail: lau.forballum@hotmail.com

Joan Mathiesen (Næstformand)

Luise Hansen (Kirkeværge)
Præstegådsvej 39, Mjolden,
6780 Skærbæk

Eva Nete Harbo Nørgaard (Kasserer)
Kristen Koldsvej 2
Forballum
6780 Skærbæk

Leif Hansen (Jord og skovudvalg)