Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådet
Menighedsrådene for Døstrup og Mjolden sogne


Døstrup Sogn 2021

Alle møder er offentlige og foregår i Døstrup Præstegårds konfirmandstue. Dog ikke pt. pga coronarestriktioner.

Torsdag den 14. januar kl. 19.00
Torsdag den 11. februar kl. 19.
Torsdag den 04. marts kl. 18.00
Torsdag den 15. april kl. 19.00
Tirsdag den 15. juni kl. 19.00

Mødedatoer og referater fra menighedsrådsmøderne er fremlagt i våbenhuset

Referater kan også læses på kirkens hjemmeside

Nærmere oplysning kan fås gennem formanden Jane Nissen

---

Mjolden sogn 2021:

Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne i konfirmandstuen i Døstrup

Onsdag, den 13. januar kl. 19.00

Torsdag, den 11. februar kl. 19.00 Fællesmøde med Døstrup Sogn, konfirmandstuen Døstrup

Torsdag, den 04. marts kl. 17-18.00 Møde med provsten

Onsdag, den 24. marts kl. 19.00

Onsdag, den 26. maj kl. 19.00

Onsdag, den 29. september kl. 19.00

Onsdag, den 3. november kl. 19.00

Menighedsrådsmøderne er offentlige, Alle er velkomne til at overvære møderne. Oplysning om dagsorden kan fås hos formanden..


Menighedsrådet for Døstrup Sogn


Formand: Jane Nissen, Smedevej 19, Vinum.

Mail: janeonissen@gmail.com Tlf.: 25 13 53 49

Næstformand: Karla Valentin, Drengstedvej 10, Drengsted

Mail: superkarla@ymail.com Tlf.: 26 45 32 32

Kontaktperson: Bodil Steffensen, Tevringvej 10, Vinum

Mail: bpsteff@bbsyd.dk Tlf.: 53 40 04 49

Kasserer: Inga Erichsen, Landevejen 73, Døstrup

Mail: ingaerichsen@bbsyd.dk Tlf.: 26 78 42 62

Kirkeværge: Minna Johansen, Lovrupvej 5, Døstrup

Mail: minnatorben@gmail.com Tlf.: 53 29 00 33
Lau Grøn Nørgaard (Formand og kontaktperson)
Kristen Koldsvej 2
Forballum
6780 Skærbæk

Joan Mathiesen (Næstformand)

Luise Hansen (Kirkeværge)
Præstegådsvej 39, Mjolden,
6780 Skærbæk

Eva Nete Harbo Nørgaard (Kasserer)
Kristen Koldsvej 2
Forballum
6780 Skærbæk

Leif Hansen (Jord og skovudvalg)