Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådet

Menighedsrådene for Døstrup og Mjolden sogne Mødekalender:

Døstrup Sogn 2017

I Døstrup Præstegårds konfirmandstue

11.01.2017 kl. 19.30

22.02.2017 kl. 19.00 ( sammen med Mjolden menighedsråd)

15.03.2017 kl. 19.00 (sammen med alle medarbejdere fra de 2 kirker)

25.04.2017 kl.19.30

18.05.2017 kl. 19.00 (budgetlægning)

15.06.2017 kl. 1930

Mjolden sogn 2017:

22. februar kl. 19.30 Døstrup Præstegård – fællesmøde med Døstrup menighedsråd

29. marts kl. 19.00 Kristen Koldsvej 2, Forballum

9. majkl. 17.30 Døstrup Præstegård – fælles præstegårdssyn med Døstrup Menighedsråd

23. majkl. 17.00 Mjolden Kirke – kirkesyn

31. maj kl. 19.00 Præstegårdsvej 39, Mjolden

4. oktoberkl. 19.30 Døstrup Præstegård, konfirmandstuen

1. novemberkl. 19.00 Randerupvej 130, Mjolden

31. januar 18kl. 19.00 Kristen Koldsvej 2, Forballum

Møderne er offentlige.

Oplysninger om dagsorden kan fås hos formanden.
Menighedsmøde finder sted efter gudstjenesten søndag den 26. marts 2017 kl. 10.30.

Mjolden Sogns Menighedsråd, formand Kresten Kragh-Schmidt, tlf. 7475 4161 eller 2968 9668.

Menighedsrådet for Døstrup Sogn

Rådets medlemmer: Ragnhild, Jane, Bodil, Olga og Minna
Ragnhild Dixen, (Formand)
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk,
tlf. 7475 4146 - radixen@bbsyd.dk

Jane Nissen (Næstformand)
Smedevej 19
Vinum

Minna Johansen (Kirkeværge)
Lovrupvej 5
Døstrup
6780 Skærbæk

Olga Adeline Petersen (Kasserer)
Lovrupvej 2
Døstrup
6780 Skærbæk

Bodil Steffensen(Kontaktperson)
Tevringvej 10, Vinum

Menighedsrådet for Mjolden Sogn

Regnskab 2016

Døstrup

Mjolden

Rådets medlemmer: Kresten, Ulla, Luise, Eva og Lau
Kresten Kragh-Schmidt (Formand)
Formand for valgbestyrelsen
Mjolden Færgegård,Randerupvej 130,
tlf 29 68 96 68

Lau Grøn Nørgaard (Næstformand og kontaktperson)
Kristen Koldsvej 2
Forballum
6780 Skærbæk

Luise Hansen (Kirkeværge i forhold til kirkebygninger)
Præstegådsvej 39, Mjolden,
6780 Skærbæk

Ulla Bech
Ottersbølvej 35, Ottersbøl,
6780 Skærbæk

Eva Nete Harbo Nørgaard (Kasserer)
Kristen Koldsvej 2
Forballum
6780 Skærbæk