Døstrup og Mjolden sogne

Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådet

Menighedsrådene for Døstrup og Mjolden sogne Mødekalender:

Døstrup Sogn efterår 2018

Alle møder holdes i Døstrup præstegård, og alle møder er offentlige.

Tirsdag den 21. august kl. 19.00

Tirsdag den 18. september kl. 19.00

Torsdag den 11. oktober kl. 19.00

Tirsdag den 20. november kl. 19.00

Mødedatoer og referater fra menighedsrådsmøder er fremlagt i våbenhuset.
Referaterne kan også læses på kirkens hjemmeside

Døstrup menighedsråd
Nærmere oplysning kan fås gennem formanden Ragnhild Dixen,
Mail: radixen@bbsyd.dk, eller tlf.: 7475 4146 / 2349 2363

Mjolden sogn 2018/9:

Menighedsrådsmøder m.v. for Mjolden Sogn i 2018 (begyndelsen af 2019):

21. martskl. 19.00Præstegårdsvej 39, Mjolden

24. aprilkl. 17.30Præstegården i Døstrup – Præstegårdssyn fælles med Døstrup

25. majkl. 14.00Mjolden Kirke – Kirkesyn på bygninger og kirkegård

31. majkl. 19.00Kristen Koldsvej 2, Forballum

15. augustkl. 19.00Døstrup Præstegård

3. oktoberkl. 19.00Krofennen 25, Skærbæk

7. novemberkl. 19.00Randerupvej 130, Mjolden

16. januar 19kl. 19.00Præstegårdsvej 39, Mjolden

Menighedsmøde finder sted efter gudstjenesten søndag den 11. marts 2018 kl. 10.30.

Møderne er offentlige. Alle er velkomne til at overvære møderne. Oplysning om dagsorden kan fås hos formanden.

Med venlig hilsen
Mjolden Sogns Menighedsråd, formand Kresten Kragh-Schmidt, Tlf. 7475 4161 / 2968 9668.

Menighedsrådet for Døstrup Sogn

Rådets medlemmer: Ragnhild, Jane, Bodil, Olga og Minna
Ragnhild Dixen, (Formand)
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk,
tlf. 7475 4146 - radixen@bbsyd.dk

Jane Nissen (Næstformand)
Smedevej 19
Vinum

Minna Johansen (Kirkeværge)
Lovrupvej 5
Døstrup
6780 Skærbæk

Olga Adeline Petersen (Kasserer)
Lovrupvej 2
Døstrup
6780 Skærbæk

Bodil Steffensen(Kontaktperson)
Tevringvej 10, Vinum

Menighedsrådet for Mjolden Sogn

Regnskab 2016

Døstrup

Mjolden

Rådets medlemmer: Kresten, Ulla, Luise, Eva og Lau
Kresten Kragh-Schmidt (Formand)
Formand for valgbestyrelsen
Mjolden Færgegård,Randerupvej 130,
tlf 29 68 96 68

Lau Grøn Nørgaard (Næstformand og kontaktperson)
Kristen Koldsvej 2
Forballum
6780 Skærbæk

Luise Hansen (Kirkeværge i forhold til kirkebygninger)
Præstegådsvej 39, Mjolden,
6780 Skærbæk

Ulla Bech
Ottersbølvej 35, Ottersbøl,
6780 Skærbæk

Eva Nete Harbo Nørgaard (Kasserer)
Kristen Koldsvej 2
Forballum
6780 Skærbæk