Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådene- Kirkeblade

Sogneudflugten d. 23. september - bussen er fuld! - For program se Arrangementer

Høstgudstjenester for store og små

Klik for at læse kirkebladet
Klik for at se mere
Atter i år holdes der to høstgudstjenester. Den første for børn holdes i Døstrup Kirke søndag den 24. september kl. 10.00 og denne høstgudstjeneste er tilrettelagt for børn og børnefamilier. Efter denne gudstjeneste er der sodavand, frugt og kaffe. Og skulle der være børn, der har lyst til at bære frugt eller grønt ind ved gudstjenestens begyndelse, er det både velkomment og frivilligt. Den næste for voksne holdes i Mjolden Kirke søndagen efter, nemlig d. 1. oktober kl. 10.00 og efter denne gudstjeneste er der the, kaffe og gammeldags æblekage. Høstgudstjenesterne er for alle, der har noget at takke for og som ikke opfatter det gode i deres liv som en selvfølge – og selvom gudstjenesterne er planlagt forskelligt er alle selvsagt meget velkomne begge steder på tværs af alder og sognegrænser!

Konfirmation 2018

Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmandundervisningen, hvis man bor i Mjolden Sogn eller i Døstrup Sogn og ønsker at blive konfirmeret søndag d. 6. maj 2018 enten i Mjolden Kirke eller Døstrup Kirke. Det gør man ved at give mig en kopi af barnets dåbsattest samt adresse og e-mail senest d. 18. august. Konfirmandundervisningen ligger, som de fleste vil vide, uden for skoletiden, det vil sige om eftermiddagen efter skoletid og hertil kommer syv fredage, hvor børnene har fri for skoleundervisning, og hvor vi derfor kan tage på ture og have mere sammenhængende undervisning. Hvilken ugedag, der bliver tale om til eftermiddagene afgøres, når til tilmeldte børns skemaer kendes. Første gang i konfirmandstuen bliver formentlig i uge 36. I undervisningen kommer vi rundt i Biblen og tættere på nogle af de store spørgsmål om liv og død. Undervisningen er baseret på samtale og på konfirmandernes nysgerrighed. Bemærk, at det ikke er en forudsætning for at følge undervisningen, at man er døbt, og man må også godt begynde, selvom man ikke ved, om man egentlig vil konfirmeres. Jeg glæder mig til at møde de nye konfirmander og man er velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål af nogen art. Ian

Klik for at se program
Klik for at se folder og se de mange tilbud om mulighed for at fejre 500-året for reformationen
Billedarkivet: Se lidt ældre billeder fra kirkens liv her - og følg med på Facebook for at se de nyeste billeder - Grafisk opsat adgang til alle kirkeblade fra september 2011 [Se her] -