Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådene- Kirkeblade

Nyt hold minikonfirmander

Så begynder i uge 11 et nyt hold mini-konfirmand for sognenes børn i 3. klasse, uanset hvor de går i skole. Vi har nogle gode og sjove timer sammen i konfirmandstuen og i kirkerne. På den måde er mini-konfirmand en god mulighed for at blive mere fortrolig med kirken og med hvad den står for. Endelig er det også en mulighed for børnene for at lære de børn at kende, som de bor i sogn med. Det er ikke et krav at være døbt og heller ikke at man senere vil konfirmeres. Tidsrummet bliver tirsdag eller torsdag eftermiddag og det endelige tidspunkt findes, når jeg ved, hvilke børn, der vil være med. Tilmelding inden 7. marts. Man er altid velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål. Ian

Klik for at læse kirkebladet

Menighedsmøder

Hvert år inviterer det enkelte menighedsråd til et menighedsmøde for at fortælle om, hvad der foregår i sognet inden for kirkens område. Menighedsrådsformanden og præsten fortæller om året, der er gået, om igangværende arbejder og endelig om tanker for fremtiden. Kirkens økonomi bliver også kort vendt og der er mulighed for at stille spørgsmål. Desuden vil der blive refereret fra den andetsteds omtalte visionsdag. Menighedsmødet i Døstrup Kirke afholdes søndag d. 4. marts og i Mjolden Kirke afholdes det søndag d. 11. marts. Begge steder sker det i forlængelse af gudstjenesten og begge steder bydes der på sandwich, sodavand og kaffe. Vi håber på god opbakning og vilje til at tale om kirkelivet i vore sogne. Venlig hilsen menighedsrådene


Klik for at se mere
Billedarkivet: Se lidt ældre billeder fra kirkens liv her - og følg med på Facebook for at se de nyeste billeder - Grafisk opsat adgang til alle kirkeblade fra september 2011 [Se her] -