Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådene- Kirkeblade


      


Følg aktiviteter på Facebook.
"Døstrup Mjolden kirker"


.
Sommergudstjeneste i Tevring
I år afholder Døstrup Sogn sin årlige sommergudstjeneste i Tevring søndag d. 8 august kl. 14.30 (bemærk tidspunktet). Gudstjenesten holdes på gården på Tevringvej 26. Vi regner med at være i det fri, men med mulighed for tag over hovedet, hvis det er brug for det. Efter gudstjenesten er der som altid kaffebord. Er der nogen, der vil hjælpe med at bage eller lave kaffe, så sig det til Doris Toft, 5180 1856  eller til sognepræsten 3024 1014.  Alle fra begge sogne er meget velkomne, når der holdes kirke i Tevring, et særligt smukt hjørne af Døstrup Sogn!
 
 
Tilmelding til konfirmation i 2022
Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmandundervisningen, hvis man ønsker at blive konfirmeret søndag d. 1. maj 2022 enten i Mjolden Kirke eller Døstrup Kirke. Det gør man ved at give mig besked  senest d. 16. august, igmo@km.dk,
7475 4106. Konfirmandundervisningen ligger om eftermiddagen efter skoletid og hertil kommer syv fredage, hvor børnene har fri fra skole. Jeg glæder mig til at møde de nye konfirmander. Ian
 
 
Årets sidste konfirmander – og deres telegrammer
I maj blev et par af konfirmanderne konfirmeret og nu, hvor sommeren går på hæld, skal den sidste del af holdet konfirmeres, nemlig søndag d. 15. august. Årets sidste glade og forventningsfyldte konfirmander er:


Mjolden Kirke kl. 9.00
Oliver Lassen, Randerupvej 74, Mjolden
Frederick James Friend, Kristen Koldsvej 4, Forballum
William Jacob Friend, Kristen Koldsvej 4, Forballum
 
Døstrup Kirke kl. 11.00
Frederikke Vodder Silberling Mikkelsen, Søndervej 8, Døstrup
Mathilde Truelsen Hansen, Søndervej 3, Døstrup
Kristina Krog, Mjoldenvej 15, Døstrup
Oliver Møller Moesgaard, Bygaden 1, Døstrup
Lars Jørgensen, Overbyvej 24, Overby
 
Telegrammer til begge sognes konfirmander kan indleveres tirsdag d. 10. august kl. 17.00 til 18.00 i konfirmandstuen i Døstrup Præstegård, hvor konfirmander og konfirmandforældre vil tage imod dem. På selve dagen kan hilsener og gaver kun
afleveres direkte til konfirmanden eller dennes familie.
 

Sogneudflugt til Als – sæt kryds i kalenderen!

I år afholdes den fælles sogneudflugt lørdag d. 4. september med al den glæde, det giver igen at kunne mødes. Programmet ligger ikke helt fast, men vi tager til Als og Sønderborg og bliver altså i Danmark. Vi skal se noget nyt, have det rart sammen og få noget med hjem af gode oplevelser. Og uden mad og drikke … så dagen byder også på morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Der er afgang kl. 8.50 fra Mjolden Kirke og kl. 9.00 fra Døstrup Kirke og hjemkomst kl. 17.50 i Døstrup og kl. 18.00 i Mjolden. Prisen er kr. 50,-, der gerne betales ved tilmelding, der kan foretages til sognepræsten fra d. 1. august. Sæt kryds i kalenderen og se frem til en god dag med oplevelser og fællesskab! Sogneudflugtsudvalget, Karla Valentin, Lau Nørgaard og Ian Ørtenblad
 
Billedarkivet: Se lidt ældre billeder fra kirkens liv her - og følg med på Facebook for at se de nyeste billeder - Grafisk opsat adgang til alle kirkeblade fra september 2011 [Se her] -