Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer

Nyt hold mini-konfirmander
Så er det nye hold mini-konfirmand for sognenes børn i 3. klasse begyndt. Vi har nogle gode timer sammen i konfirmandstuen og kirken. På den måde bliver mini-konfirmand en god mulighed for at blive mere fortrolig med kirken og med hvad den står for. Det er ikke et krav at være døbt og heller ikke at man senere vil konfirmeres. Tidsrummet er fra 14.15 til 16.00 og første gang var torsdag d. 15. marts 2012. Invitation er blevet omdelt på skolerne og man er altid velkommen til at kontakte mig, Ian.
Et nyt hold mini-konfirmander er begyndt!
Konfirmanderne på udflugt til Slesvig Domkirke.