Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådene- Kirkeblade

Hvededag og bededag i Døstrup Kirke

Klik for at læse kirkebladet - også om det særlige motiv, et papirklip af Anne Broberg Knudsen
Bededag d. 12. maj kl. 9.00 serveres der varme hveder og morgenkaffe i Café Laurentius i Døstrup Kirke inden gudstjenesten begynder kl. 9.30, hvilket er blevet en god tradition. Bededags kendetegn, bønnen, er en vigtig del af troslivet som den måde, vi kan henvende os til Gud på med vore egne ord og inderste tanker – ligesom vi kan læse, at også Jesus bad til Gud. Som Martin Luther har sagt det: ”Bøn handler ikke om at overvinde Guds modvilje, men i stedet om at gribe fat i hans enorme villighed”. Alle fra begge sogne er meget velkomne og vil man springe kaffen over og komme direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.

Klik for at se folder og se de mange tilbud om mulighed for at fejre 500-året for reformationen

Gudstjenesteudflugt til Sydslesvig

I lighed med de forgangne års ture bliver der atter arrangeret en gudstjenesteudflugt, nemlig søndag d. 21. maj, hvor turen går til den danske kirke i Læk i Sydslesvig. Mange vil kende Læk som Leck og som stedet med gode spisesteder. Men der er i byen også en dansksindet menighed, der tilmed har sin egen kirkebygning. Siden 2013 har menighedens præst været Henriette Gosvig Knudsen, der også vil være dagens prædikant. Der er afgang med bus fra Mjolden Kirke kl. 8.50 og fra Døstrup Kirke kl. 9.00. Efter gudstjenesten giver det en kop kaffe sammen med kirkens menighed og så er vi hjemme senest kl. 13.00, måske før. Det er nødvendigt med tilmelding, der foretages til Ian. Der er plads til 50 i bussen.

Konfirmation 2017

Årets konfirmationer er helt undtagelsesvis og af gode grunde fordelt på to dage. I Mjolden Kirke holdes konfirmationen søndag d. 7. maj og i Døstrup Kirke holdes konfirmationen lørdag d. 13. maj. Konfirmanderne er:

Mjolden Kirke:
Carsten Matthiesen, Præstegårdsvej 22, Mjolden
Lukas Styker Nielsen, Parkvej 19, Brøns

Døstrup Kirke:
Louise Bonnichsen, Povlskrovej 44, Overby
Nicole Lundgaard, Søndervej 2, Døstrup

Læs mere her

´

Billedarkivet: Se lidt ældre billeder fra kirkens liv her - og følg med på Facebook for at se de nyeste billeder - Grafisk opsat adgang til alle kirkeblade fra september 2011 [Se her] -