Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådene- Kirkeblade

Klik for at læse kirkebladet

Sommergudstjeneste i Tevring

I år holder Døstrup Sogn sin årlige sommergudstjeneste i Tevring søndag d. 2. juli kl. 10.00 og det foregår på adressen Tevringvej 31 hos Vibeke og Iwan de Hertog, der bor lige ved Lovrup Skov. Hvis vejret er dårligt, er der en lade, vi kan være i. Efter gudstjenesten er der kaffe, boller og kage, og alle fra begge sogne er meget velkomne til kirke i Tevring, hvor det kan være en fordel at medbringe et siddetæppe eller en havestol.

Gågudstjeneste i Mjolden Sogn

Søndag d. 20. august kl. 9.00 holder Mjolden Sogn atter en gågudstjeneste, men i år er det ”vendt om”, så vi vandrer mod kirken, hvor vi slutter med kaffebord og gudstjeneste. Vi mødes ved Karin og Ejnar Jensen, Ottersbølvej 6 i Ottersbøl, hvor bilerne kan parkeres. Herfra går vi en grøn og køn tur til Mjolden Kirke, hvor gudstjenesten forventes at begynde kl. 10.30 – her får vi også kaffe og kage. Bagefter sørger vi for, at alle kan blive kørt tilbage til deres biler i Ottersbøl. Tag gerne børn eller børnebørn ved hånden og vær med! Alle, der vil være med er meget velkomne!

Klik for at se folder og se de mange tilbud om mulighed for at fejre 500-året for reformationen
Konfirmation 2018

Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmandundervisningen, hvis man bor i Mjolden Sogn eller i Døstrup Sogn og ønsker at blive konfirmeret søndag d. 6. maj 2018 enten i Mjolden Kirke eller Døstrup Kirke. Det gør man ved at give mig en kopi af barnets dåbsattest samt adresse og e-mail senest d. 18. august. Konfirmandundervisningen ligger, som de fleste vil vide, uden for skoletiden, det vil sige om eftermiddagen efter skoletid og hertil kommer syv fredage, hvor børnene har fri for skoleundervisning, og hvor vi derfor kan tage på ture og have mere sammenhængende undervisning. Hvilken ugedag, der bliver tale om til eftermiddagene afgøres, når til tilmeldte børns skemaer kendes. Første gang i konfirmandstuen bliver formentlig i uge 36. I undervisningen kommer vi rundt i Biblen og tættere på nogle af de store spørgsmål om liv og død. Undervisningen er baseret på samtale og på konfirmandernes nysgerrighed. Bemærk, at det ikke er en forudsætning for at følge undervisningen, at man er døbt, og man må også godt begynde, selvom man ikke ved, om man egentlig vil konfirmeres. Jeg glæder mig til at møde de nye konfirmander og man er velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål af nogen art. Ian

Billedarkivet: Se lidt ældre billeder fra kirkens liv her - og følg med på Facebook for at se de nyeste billeder - Grafisk opsat adgang til alle kirkeblade fra september 2011 [Se her] -