Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådene- Kirkeblade

Menighedsmøder

Hvert år inviterer det enkelte menighedsråd til et menighedsmøde for at fortælle om, hvad der foregår i sognet inden for kirkens område. Menighedsrådsformanden og præsten fortæller om året, de er gået, om igangværende arbejder og endelig om tanker for fremtiden. Kirkens økonomi bliver også kort vendt og der er mulighed for at stille spørgsmål. Menighedsmødet i Døstrup Kirke afholdes søndag d. 12. marts og i Mjolden Kirke afholdes det søndag d. 26. marts. Begge steder sker det i forlængelse af gudstjenesten og begge steder bydes der på sandwich, sodavand og kaffe.

Venlig hilsen menighedsrådene

Klik for at læse kirkebladet - også om det særlige motiv, et papirklip af Anne Broberg Knudsen

Foredrag om Luther og reformationen

Reformationen fandt sted i 1517, hvorfor de 500 år fejres landet over og hos os holdes der torsdag d. 23. marts kl. 19.00 foredrag i Døstrup Kirke under overskriften ”Reformationen og om at finde hjem”. Foredraget holdes af cand. pæd. phil. Karen Vinter Ringsmose, der vil være kendt af mange i sognet, hvor hun er vokset op i præstegården. Der vil blive fortalt om baggrunden for reformationen og om, hvad der drev Luther til at slå sine 95 provokerende teser op på døren til Wittenberg Slotskirke i 1517. Reformationen er den protestantiske kirkes vugge, hvorfra den rejser sig og bliver til den folkekirke, vi kender i dag. Men hvad ville Luther egentlig? Og ville han være tilfreds med vores kirke og samfund i dag? Ydermere oversatte Luther Det Nye Testamente til tysk, så alle kunne læse, hvad der stod. Luther tilførte kristendommen en frihed, som var ny. Den frihed gennemsyrer vores samfund i dag. Men var det mon meningen? Luther rystede folk dengang og kan stadig ryste folk med sine direkte og ind imellem ligefrem vulgære udtalelser. Det bliver et interessant og levende foredrag og som Karen Vinter Ringsmose udtrykker det: ”Jeg glæder mig til at komme hjem”. Kaffe undervejs og alle er meget velkomne til en spændende aften.


Klik for at se folder og se de mange tilbud om mulighed for at fejre 500-året for reformationen
Konfirmation 2017

Årets konfirmationer er helt undtagelsesvis og af gode grunde fordelt på to dage. I Mjolden Kirke holdes konfirmationen søndag d. 7. maj og i Døstrup Kirke holdes konfirmationen lørdag d. 13. maj. Konfirmanderne er:

Mjolden Kirke:
Carsten Matthiesen, Præstegårdsvej 22, Mjolden
Lukas Styker Nielsen, Parkvej 19, Brøns

Døstrup Kirke:
Louise Bonnichsen, Povlskrovej 44, Overby
Nicole Lundgaard, Søndervej 2, Døstrup

Læs mere her

´

Nyt hold mini-konfirmander

Så begynder i uge 11 et nyt hold mini-konfirmand for sognenes børn i 3. klasse, uanset hvor de går i skole. Vi har nogle gode timer sammen i konfirmandstuen og kirken. På den måde er mini-konfirmand en god mulighed for at blive mere fortrolig med kirken og med hvad den står for. Endelig er det også en mulighed for børnene for at lære de børn at kende, som de bor i sogn med. Det er ikke et krav at være døbt og heller ikke at man senere vil konfirmeres. Tidsrummet bliver tirsdag eller onsdag eftermiddag og det endelige tidspunkt findes, når jeg ved, hvilke børn, der vil være med. Man er altid velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål. Ian


Billedarkivet: Se lidt ældre billeder fra kirkens liv her - og følg med på Facebook for at se de nyeste billeder - Grafisk opsat adgang til alle kirkeblade fra september 2011 [Se her] -