Forside - Sognepræsten - øvrig kontakt - Gudstjenester - Arrangementer - Menighedsrådene- Kirkeblade
Gudstjeneste på Døstrup Sportsplads
Søndag d. 4. juni kl. 10.00 er der atter gudstjeneste i teltet på sportspladsen i Døstrup. Sognenes mini-konfirmander medvirker med underholdende optrin, der har mening. Alle er meget velkomne til en sædvanligvis munter gudstjeneste, hvor der gratis morgenmad i teltet fra kl. 9.30 (hvor man selv medbringer kaffe og kop).
 
Sommergudstjeneste i Ottersbøl
Søndag d. 25. juni kl. 11.00 holder Mjolden Sogn udegudstjeneste i den vestlige del af Ottersbøl, nemlig på Randerupvej 38 hos Nanna Dahlmann og Jesper Vodder. Hvis vejret er godt, kommer vi til at sidde med den smukkeste frie udsigt mod vest – og hvis vejret er knap så godt, sidder vi i laden. Efter gudstjenesten er der kaffebord og alle fra begge sogne er meget velkomne til gudstjeneste i Ottersbøl.
 
Sommergudstjeneste i Overby
Søndag d. 2. juli kl. 11.00 holder Døstrup Sogn sommergudstjeneste i Overby på Overbyvej 6 hos Louise og Henry Richmond. Ved godt vejr kan vi nye udsigten mod syd og hvis vejret "kræver" det, sidder vi i en lade. Efter gudstjenesten er der kaffebord, så kom og vær med, når der igen er kirke i Overby. Alle fra begge sogne er meget velkomne til en hyggelig formiddag!
Følg aktiviteter på Facebook.
"Døstrup Mjolden kirker"

------

Skal dit barn op i syvende klasse?

Konfirmation i 2024

Se venstre spalte nederst
------
Se også gudstjenestelisten i øvrigt
Skal dit barn op i syvende klasse? Konfirmation i 2024


Så er tiden kommet, hvor man skal tilmelde sig konfirmandundervisningen, hvis man ønsker at blive konfirmeret søndag d. 5. maj 2024 enten i Mjolden Kirke eller i Døstrup Kirke. Det gør man ved at give mig besked senest søndag d. 13. august. Konfirmandundervisningen ligger enkelte eftermiddage efter skoletid samt syv fredage, hvor børnene har fri fra skole, så vi kan tage på ture. Ugedagen for eftermiddagene afgøres, når de tilmeldte børns skemaer kendes. Første gang i konfirmandstuen bliver i begyndelsen af september. I undervisningen kommer vi rundt i Biblen og tættere på nogle af livets store spørgsmål. Undervisningen er baseret på samtale og på konfirmandernes nysgerrighed. Bemærk, at det ikke er en forudsætning for at følge undervisningen, at man er døbt, og man må også godt begynde, selvom man ikke ved, om man vil konfirmeres. Jeg glæder mig til at møde de nye konfirmander. Ian


Billedarkivet: Se lidt ældre billeder fra kirkens liv her - og følg med på Facebook for at se de nyeste billeder - Grafisk opsat adgang til alle kirkeblade fra september 2011 [Se her] -